API Dökümanı

Bu dökümanda api_key sizin api anahtarınız anlamına gelmektedir. Bu anahtarı profil sayfanızdan öğrenebilirsiniz.

KATEGORİLERİ GÖRÜNTÜLEME

İstek Url Adresi: https://mobilsmsonay.com/api/getCategories

Örnek Çıktı: [{“id”:1, “name”: “Google”},{“id”:2, “name”: “Discord”}]

KATEGORİDEKİ SERVİSLERİ GÖRÜNTÜLEME
İstek Url Adresi: https://mobilsmsonay.com/api/getServices/category_id

Örnek Çıktı: [{“id”:”12″,”name”:”Afganistan”,”category”:”1″},{“id”:”11″,”name”:”Almanya”,”category”:”1″}]

Not: category_id değerini kategoriler listesinden bulabilirsiniz.

 

SERVİS FİYATINI VE STOK SAYISINI GÖRÜNTÜLEME
İstek Url Adresi: https://mobilsmsonay.com/api/getServiceDetails/service_id

Örnek Çıktı: {“id”:”32″,”price”:”2″,”stock”:180}

Not: service_id değerini servisler listesinden bulabilirsiniz.
KULLANICI BAKİYESİNİ ÖĞRENME

İstek Url Adresi: https://mobilsmsonay.com/api/api_key/getBalance

Örnek Çıktı: {balance: 1}

NUMARA SİPARİŞ ETME

İstek URL Adresi: https://mobilsmsonay.com/api/api_key/getNumber/service_id

Örnek Çıktı: {“success”:true,”title”:””,”message”:””,”number_id”:75,”number”:”+77073076157″}

Burada çıktıda yer alan number ve number_id değerlerini bir yerde kayıtlı tutun, mesajları okurken ihtiyacınız olacak.

Not: service_id değerini servisler listesinden bulabilirsiniz.
NUMARAYA GELEN MESAJI GÖRME

İstek Url Adresi: https://mobilsmsonay.com/api/api_key/getMessage/number_id

Örnek Çıktı: {“code”:null,”id”:”75″,”status”:0}

Status = 1 ise: Mesaj geldi kod gösteriliyor.

Status = 0 ise: Mesaj bekleniyor.

Status = -1 ise: Numara iptal edildi.

Not: number_id değerini numara sipariş ettiğiniz zaman gelen çıktıdan bulabilirsiniz.
NUMARAYI İPTAL ETME

İstek Url Adresi: https://mobilsmsonay.com/api/api_key/cancelNumber/number_id

Örnek Çıktı: {“success”:true, “title”:””, “message”:””}

Numara 10 dk içinde iptal edilirse bakiye iade edilir.

Not: number_id değerini numara sipariş ettiğiniz zaman gelen çıktıdan bulabilirsiniz.